ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ

การเลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง

บ้านไส้เดือน
บ้านไส้เดือน

อุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน :

 1. กะละมังสีดำ หรือลิิ้นชัก หรือบ่อซีเมนต์ ความสูงประมาณ 5 นิ้ว
 2. ผ้าคลุมสำหรับปิดกะละมัง
 3. เศษผัก
 4. มูลสัตว์
 5. วัสดุพรางแสง เช่น ขุยมะพร้าว หรือขี้เลื่อย หรือหนังสือพิมพ์ หรือใบไม้

อาหารสำหรับไส้เดือน

อาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือน
อาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือน

นำเศษผักประมาณ 30 % และมูลสัตว์ 70 % มาผสมกันให้มีน้ำหนักรวมประมาณ 5 กิโลกรัม แล้วแช่น้ำไว้ 7 วัน

วิธีการทำบ้านไส้เดือน และวิธีการเลี้ยงไส้เดือน 

 1. ขั้นแรกนำมูลสัตว์ใส่เข้าไปในกะละมัง
 2. จากนั้นนำเศษผัก และตามด้วยวัสดุพรางแสง
 3. ต่อมาใส่ไส้เดือนลงในกะละมัง โดย 1 กะละมังสามารถใส่ได้ประมาณ 500 ตัวหรือ 2 กิโลกรัม
 4. ใส่อาหารไส้เดือนที่ผสมแล้วเข้าไปในกะละมัง
 5. นำผ้าคลุมปิดกะละมัง เพื่อป้องกันไส้เดือนเลี้อยหนี มดและแมลงเข้า รวมทั้งช่วงพรางแสงได้
 6. ทุกๆ สัปดาห์ควรพรมน้ำ เพื่อไม่ให้บ้านไส้เดือนแห้งเกินไป
 7. เมื่อเลี้ยงครบ 1 เดือนจะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ประมาณ 5 กิโลกรัม พร้อมทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน 1 ลิตรและจำนวนไส้เดือนเพิ่มขึ้นด้วย