โคมไฟถนนระบบโซลาร์เซลล์

Posted on Posted in นวัตกรรม

  โคมไฟถนน นี้ มีส่วนประกอบ คือ -หลอดไฟ 12 โวลต์ กินไฟ 8 วัตต์ -แบตเตอรี่เก็บไฟ แบบแห้ง ขนาด 12 โวลต์ 7.5 แอมป์ชั่วโมง -ตัวควบคุมการชาร์ต -แผงโซล […]

โรงเรือนแบบเปิด ตัวช่วยให้ปลูกผักได้ในฤดูต่างๆ

Posted on Posted in นวัตกรรม

  นวัตกรรมที่ช่วยให้ปลูกผักได้ในฤดูต่างๆ ฤดูฝน : ป้องกันฝนไม่ให้ปะทะ ทำความเสียหายแก่พืชผัก และไม่ทำให้ดินแน่น ฤดูร้อน : ใช้แสลนกรองแสง 50% ขึงทั […]

เครื่องสีข้าวโซลาร์เซลล์

Posted on Posted in นวัตกรรม

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ปกติแล้วเครื่องสีข้าวจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และต้องใช้ไฟผ่านตัวแปลงไฟ (inverter) ทำให้เสียพลังงานเยอะ เราเลยเปลี่ยนมา […]

นวัตกรรมการปลูกพืชผักในที่ร่มด้วยแสงจากหลอด LED

Posted on Posted in นวัตกรรม

ที่สวนผักบ้านคุณตา ใช้นวัตกรรมจากหลอดไฟ LED  ในการเป็นตัวอย่างในการปลูกพืชในที่ร่ม เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตอากาศแปรปรวน เช่น ฝนตก หรือ แสงแดดไม่เพียงพอ ก่ […]