น้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนพืช

Posted on Posted in ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ

วัตถุดิบ กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า 3 กก. หั่นชิ้นเล็ก ผสมกากน้ำตาล 1 กก. คลุมเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิท หมัก 15 วัน วิธีใช้ ผสมน้ำ 10 ลิตร ต่อหัวเชื้อ […]

การเลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง

Posted on Posted in ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ

อุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือน : กะละมังสีดำ หรือลิิ้นชัก หรือบ่อซีเมนต์ ความสูงประมาณ 5 นิ้ว ผ้าคลุมสำหรับปิดกะละมัง เศษผัก มูลสัตว์ วัสดุพรางแสง เช่น ขุ […]