ทัศนศึกษาสวนผักบ้านคุณตา

โรงเรียนสามารถพานักเรียนมาทัศนศึกษา เรียนรู้การพึ่งตนเองและปลุูกผักออแกนิคในบ้านพึ่งตนเองแห่งนี้ ซึ่งวิทยากรจะพาชมจุดต่างๆ ของบ้าน ได้แก่

– เดินชมบ้านพึ่งตนเอง เรียนรู้ตามฐานต่างๆ
-การพึ่งตนเองด้านอาหาร -> การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

การปลูกผักออแกนิคในแปลงผัก

เก็บไข่ไก่ในโรงไก่ : อุ้มแม่ไก่ตัวโต

เพาะเห็ดกินเอง : สาธิตการให้น้ำในโรงเห็ด

พึ่งตนเองด้านการผลิตปุ๋ย

 

 

-> สัมผัสและให้อาหาร ไส้เดือน
– การพึ่งตนเองด้านพลังงงาน -> ทดลองต่อหลอดไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ (อย่างง่า่ยๆ )

ฐานปลูกผักออแกนิค
1 เพาะเมล็ด
2 ย้ายต้นอ่อน
3 ปลูกผักลงกระถาง
เด็กๆ จะได้ผักที่ปลูกเอง กลับบ้านกันไปเลยค่ะ ^^

ระยะเวลา ?
ครึ่งวัน 9.30- 11.30 น. ( หรือหากโรงเรียนอยากมาช่วงบ่าย สามารถนัดเวลาได้ )

รับตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่
เรารับเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยเลยค่ะ

จำนวนที่รับ
ตั้งแต่ 10 คน ถึง มากสุด 40 คนนะคะ 🙂

ติดต่อสอบถาม หรือ จองวันที่จัดทัศนศึกษา