นักเรียน Ascot International school ทัศนศึกษา

Posted on Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 — เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ Ascot International school เข้ามาทัศนศึกษาที่สวนผักบ้านคุณตา ในวิชา Integrative subject  เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบ้านพึ่งตนเอง เช่น การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ทดลองใส่ข้าวเปลือกในเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก การเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งเด็กๆ ได้ลองให้อาหารไส้เดือนกันด้วย และที่สำคัญ เด็กๆ ได้ตกแต่งกระถาง ปลูกต้นอ่อน และนำกระถางที่ปลูกกลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย