ข่าวกิจกรรม

นำเสนอเกษตรเมืองกับกลุ่มสมาคมดัชต์แห่งประเทศไทย the Dutch Society Thailand

30 พ.ค. 2562-เป็นอีกครั้งที่สวนผักบ้านคุณตาได้รับเกียรติจากสถานทูตเนเธอร์แลนด์ให้ไปบรรยายเรื่อง เกษตรเมืองและประสบการณ์เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองให้แก่ the Dutch Society Thailand กลุ่มสมาคมคนดัชต์แห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มของชาวเนเธอร์แลนด์หลากหลายอาชีพ ทั้งทำงานและเกษียณแล้ว พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากภาริยาท่านทูตและดร. อาลี ประธานของกลุ่ม แล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย แล้วทั้งทางออกของการทำเกษตรเมืองในไทยอีกด้วย

ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับโอกาสที่ดีในครั้งนี้ หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกๆท่านที่สวนผักบ้านคุณตานะคะ😄🙏