ผู้เยี่ยมชมจาก World Vegetable Center

Posted on Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2560 — สวนผักบ้านคุณตาได้ต้อนรับแขกจากงาน World Vegetable Center ซึ่งมาจากประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย อียิปต์ จอร์แดน ปากีสถาน เกาะโซโลมอน และ สวาซิแลนด์  เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพึ่งตนเองแบบคนเมือง