ข่าวกิจกรรม

แบ่งปันประสบการณ์กับกลุ่ม Shom ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์

22 กุมภาพันธ์ 2562- เป็นอีกครั้งที่ทางทีมสวนผักบ้านคุณตารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสไปแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรเมืองและเรื่องราวเกี่ยวกับสวนผักบ้านคุณตา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพึ่งพาตนเองและการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่ กลุ่ม Shom ซึ่งเป็นกิจกรรมนัดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนพูดคุยของกลุ่มคู่สมรสของเอกอัครราชฑูตจากประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นสถานทูต โปตุเกส มาเลเซีย สวีเดน เดนมาร์ก เป็นต้น  โดยกลุ่ม Shom จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน โดยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ มี มาดาม Rade ภริยาเอกอัคราชท่านฑทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

หลังจากการนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ของทางทีมสวนผักบ้านคุณตาแล้ว ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ มาดาม Rade ภริยาเอกอัคราชท่านฑูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและกลุ่มคู่สมรสของเอกอัครราชฑูตจากประเทศต่างๆ ทุกท่านให้ความเป็นกันเองและสนใจงานของสวนผักบ้านคุณตาเป็นอย่างมาก

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว มาดาม Radeได้พาทีมสวนผักบ้านคุณตาและสมาชิกบางคนจากลุ่ม Shomไปชมสวนผักที่เพิ่งเริ่มต้นปลูกผักไปบ้างชนิด ทางทีมงานได้ช่วยให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการปลูกผักให้เหมาะกับพื้นที่ของสถานทูตอีกด้วย