ข่าวกิจกรรม

Food Respect Tour

1 มิถุนายน 2560 – คุณ Ben Liegey ชาวฝรั่งเศส ที่กำลังทำโครงการ ‘Food Respect Tour’  ทัวร์รอบโลก 1,000 วัน  30 ประเทศ  ซึ่งเฟ้นหาสถานที่ต่างๆ ที่ส่งเสริมด้านอาหารออแกนิก การทำเกษตรในเมือง และ zero food waste  ขอขอบคุณคุณ Ben ที่เข้ามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนกับทางสวนผักบ้านคุณตาด้วย