ข่าวกิจกรรม

Open house เปิดสวนแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรเมือง

3 มี.ค.2562 – สวนผักบ้านคุณตาจัดงาน Open house เปิดสวน ต้อนรับนักศึกษาม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน11คน และกลุ่มนักศึกษาป.โทจาก Cultural Geography, the Unuversity of Erlangen ประเทศเยอรมนี มาเยี่ยมชมบ้านEco house และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันภายในงาน

สำหรับกลุ่มนักศึกษาป.โทจาก Cultural Geography, the Unuversity of Erlangen ประเทศเยอรมนี การเข้าเยี่ยมชมสวนผักบ้านคุณตาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโปรแกรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการรักษาพื้นที่สีเขียวและการทำเกษตรในเมืองและการรับมือกับความมั่นคงทางอาหารในเมือง โดยนศ.กลุ่มนี้ได้ไปดูงานทั้งที่สิงคโปร์และกรุงเทพ

ระหว่างกิจกกรรมได้มีการสนทนาพูดคุยแลกเกี่ยวกับความแตกต่างของเกษตรเมืองระหว่างสิงคโปร์และกรุงเทพ โดยที่นศ.กลุ่มนี้เห็นว่าที่สิงคโปร์มีทั้งเงินทุนและกฎหทายที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สีเขียวและเกษตรเมืองได้ ส่วนกรุงเทพฯ หลายๆที่เกิดจากภาคเอกชน และยังไม่ค่อยเห็นการสนับสนุนจากภาครัฐและมีนโยบายที่เอื้อต่อการให้เกิดพื้นที่สีเขียวและเกษตรเมือง แต่จุดเด่นคือการที่ได้เห็นการนำเอาเครื่องมือ วิธีการและเทคโนโลยีอย่างง่ายๆเข้ามาใช้ในการทำเกษตรเมือง ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก